[psicologia_andorra] No assistència

  • From: "rosa" <rosarubio@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Jun 2003 17:41:05 +0200

Sentint-ho molt jo tampoc podré assistir-hi, per bé que estic d'acord i votaria 
a favor de la candidatura presentada. Si us serveix d'alguna cosa emeto doncs 
el vot electrònic de "SI".

Fins ben aviat i espero poder assistir en properes convocatòries ! Que vagi 
molt bé la reunió !

Rosa Rubio

Other related posts: