[psicologia_andorra] Intrusisme?

  • From: "Maria Josep Pascual" <recursoshumans@xxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 16 Oct 2002 15:17:36 +0200


Evidentment, crec que el formador que ha d'impartir el curs de "Tècniques
d'autocontrol i prevenció d'estres" ha de ser una persona amb titulació
universitària dins del camp de la psicologia. Intrusisme? Si, n'hi ha
intrusisme, doncs s'està impartint tot tipus de formació a nivell intern
dins l'empresa i extern, per persones amb cap titulació homologable per tal
d'impartir el curs que "imparteixen".
Penso, que dins del Col.legi de Psicòlegs, hauriem de parlar en aquest cas
concret, al Ministeri corresponent, de la importància de la formació
impartida per professionals amb la titulació i els coneixements necessaris.
Per cert, sabeu quins estudis són "professional de rebirthing"???

Salutacions,

Maria Josep


Other related posts:

  • » [psicologia_andorra] Intrusisme?