[psicologia_andorra] Re: Document corregit

  • From: Departament de Serveis Tècnics <eensm-dst@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 19 Apr 2002 13:17:22 +0200

Marta
Crec que tens raó. Corregiré i els tornaré a enviar quan tothom hagi
contestat.
 
Josep Lluís
 
-----Mensaje original-----
De: psicologia_andorra-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:psicologia_andorra-bounce@xxxxxxxxxxxxx] En nombre de robert &
compte
Enviado el: miércoles, 17 de abril de 2002 10:52
Para: psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx
Asunto: [psicologia_andorra] Re: Document corregit
 
Hola, herebut el document i per tant l'he pogut llegir. Segons els meus
apunts les esmenes són  correctes. Solament tinc un dubte que es
refereix a la part de Intervenció o tractament. Segons els meus apunts
vàrem decidir mantenir el primer paràgraf "L'activitat principal...."
elimininant la frase "Tota intervenció....pacients".
 
Marta

Other related posts: