[psicologia_andorra] Re: Document corregit

 • From: "robert & compte" <robert.compte@xxxxxxxxxx>
 • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 17 Apr 2002 10:52:24 +0200

Hola, herebut el document i per tant l'he pogut llegir. Segons els meus apunts 
les esmenes són correctes. Solament tinc un dubte que es refereix a la part de 
Intervenció o tractament. Segons els meus apunts vàrem decidir mantenir el 
primer paràgraf "L'activitat principal...." elimininant la frase "Tota 
intervenció....pacients".

Marta
 ----- Original Message ----- 
 From: Departament de Serveis Tècnics 
 To: Col·legi Psicòlegs Discussió 
 Sent: Friday, April 19, 2002 8:44 AM
 Subject: [psicologia_andorra] Document corregit


 Us envio el document corregit amb les esmenes fetes a la reunió del dia 18. 
Crec que hi són totes. Si falta alguna cosa, feu-m'ho arribar per qualsevol 
mitjà que us sigui convenient. 

 Quan envieu el vostre email de comprovació, digueu-me si us plau si heu rebut 
el document.

 Josep Lluís

  

Other related posts: