[psicologia_andorra] Document corregit

  • From: Departament de Serveis Tècnics <eensm-dst@xxxxxxxxxx>
  • To: Col·legi Psicòlegs Discussió <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 19 Apr 2002 08:44:01 +0200

Us envio el document corregit amb les esmenes fetes a la reunió del dia
18. Crec que hi són totes. Si falta alguna cosa, feu-m?ho arribar per
qualsevol mitjà que us sigui convenient. 
Quan envieu el vostre email de comprovació, digueu-me si us plau si heu
rebut el document.
Josep Lluís
 

Other related posts: