[psicologia_andorra] Re: Assemblea

 • From: "Sandra Navarro Pons" <sandranp@xxxxxxxxxx>
 • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 7 May 2003 00:01:32 +0200

Benvolguts,

Sento no poder venir a l'assemblea, ja que estic fora d'Andorra.

Atentament
Sandra navarro
 ----- Original Message ----- 
 From: Direcció EENS de Meritxell 
 To: Psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, May 02, 2003 11:47 AM
 Subject: [psicologia_andorra] Assemblea


 Benvolguts companys,

 Donat que sembla que alguns col·legiats no han rebut la convocatòria 
d'assemblea que va ser enviada juntament amb altra documentació el dia 10 
d'abril, l'adjuntem al present missatge.

 Atentament,

 La Junta

Other related posts: