[psicologia_andorra] ASSEMBLEA GENERAL

  • From: Teresa Bernadó <teresabernado@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Jun 2003 18:51:11 +0200

Hola!
El meu vot es sí a la candidatura presentada , jo aquest vespre no podré 
assirtir a l'assembles.
TERESA BERNADÓ

Other related posts:

  • » [psicologia_andorra] ASSEMBLEA GENERAL