[proto3dlsl] Re: Documento

  • From: cristian paul peñaranda rojas <kristian.paul@xxxxxxxxx>
  • To: proto3dlsl@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 28 Aug 2014 12:15:51 -0500

No llenar los datos en ese correo, es FALSO

2014-08-28 10:05 GMT-05:00 cecilia agudelo <cecilia.agudelo@xxxxxxxxx>:
> Hola,
>
> Echa un vistazo a estos accesorios que te envié a través de los documentos
> de Google. Para el acceso inmediato CLICK AQUÍ y firmar con su correo
> electrónico.
>
> Respetuosamente
>
> MARIA CECILIA AGUDELO VELASQUEZ
> Comunicadora Social-Periodista U. de A.
> https://www.facebook.com/MedellinUrbana
> http://www.facebook.com/mariaceciliaagudelovelasquez
> Fijo 57 (054) 606 35 31
> Celular. 300 398 87 81
>

Other related posts: