[proteamdavis] wee! 3 down, 2 to go!

  • From: "Nancy Villa" <nvilla@xxxxxxxxxxx>
  • To: proteamdavis@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 15 Jul 2004 22:43:28 -0700 (PDT)

bleh.  here's the third, sorry I'm slow.  
Nancy


-- Attached file included as plaintext by Ecartis --
-- Desc: 1BBU.txt

1BBU:

dlnne lnnel nnelk nelkt elktr lktrr ktrre trrek rrekl relka eklan klanl lanlr 
anlre nlreq sdqlh dqlha qlhae lhaef neele eelea eleal ryldl yldli ldlis desrn 
esrnt srntf rntfk ntfkv tfkvr fkvrs kvrsq vrsqi rsqil sqils qilsg ilsgi lsgir 
sgirq girqf irqfm rqfmv qfmvn elylk lylkr ylkrl lkrlv krlvv ykdli kdlie dliel 
lielt ielte eltes ltesl teslf eslfr slfrt frtla rtlaq tlaqd laqdi aqdil mreai 
reaik eaikk aikky fdsak dsaka sakai akaia kaiae aiaes lgriv grivt rivte ivtei 
vteif teife eifee ifeev feeva aedqa edqaq dqaqr qaqrf aqrfl qrfld rfldq fldqv 
ldqva dqvaa qvaak vaakd aakda edyvt dyvta yvtal vtale idrmv drmvm rmvml mvmlf 
vmlft

dlnnel lnnelk nnelkt nelktr elktrr lktrre ktrrek trrekl rrekla reklan eklanl 
klanlr lanlre anlreq sdqlha dqlhae qlhaef neelea eeleal ryldli yldlis desrnt 
esrntf srntfk rntfkv ntfkvr tfkvrs fkvrsq kvrsqi vrsqil rsqils sqilsg qilsgi 
ilsgir lsgirq sgirqf girqfm irqfmv rqfmvn elylkrlylkrl ylkrlv lkrlvv ykdlie 
kdliel dlielt lielte ieltes eltesl lteslf teslfr eslfrt slfrtl lfrtla frtlaq 
rtlaqd tlaqdi laqdil mreaik reaikk eaikky fdsaka dsakai sakaia akaiae akaia 
kaiaes lgrivt grivte rivtei ivteif vteife teifee eifeev ifeeva aedqaq edqaqr 
dqaqrf qaqrfl aqrfld qrfldq rfldqv fldqva ldqvaa dqvaak qvaakd vaakda edyvta 
dyvtal yvtale idrmvm drmvml rmvmlf mvmlft      

Other related posts:

  • » [proteamdavis] wee! 3 down, 2 to go!