[SJABBAT SJALOM] parasjat matot/ masee

 • From: "Avraham Roos" <avrahamroos@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <parasjathasjawoea@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 20 Jul 2006 18:33:45 +0200

Parasjat Matot - Mas'ee

22/7/2006 26 Tamoez 5766

 

Er is een bekend verhaal wat vaak afgedrukt wordt op ansichtkaarten en posters 
over een man die op het strand loopt. Als hij achterom kijkt ziet hij niet 
alleen zijn eigen voetafdrukken maar nog een paar. Hij vraagt wie er met hem 
meeloopt en krijgt het antwoord dat G-d dit is. Maar als hij nader kijkt ziet 
hij dat niet overal twee paar voetafdrukken staan en hij vraagt G-d: Waar was U 
op de moeilijke momenten in mijn leven? Waarom liet U me toen alleen? G-d 
antwoordt hem dat hij zich vergist. De voetafdrukken die hij ziet zijn niet van 
hem maar van G-d: In jouw moeilijke ogenblikken droeg Ik je op Mijn schouders, 
zegt G-d.

 

Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat de bron voor dit verhaal wellicht een 
Rasji op de haftara van deze week is. (Zoals elke week lezen we niet alleen de 
parasja uit de tora, maar ook een gedeelte uit de profeten, wat de haftara 
genoemd wordt.) Deze week komt de haftara uit gedeeltes van hoofdstukken 2, 3 
en 4 uit het boek Jirmijahoe (Jeremia).

 

Jirmijahoe heeft het in deze haftara over de Kittiem en gezanten van Kedar (2, 
10). Hij wijst hen aan als voorbeeld voor de Joden daar de Joden hun G-d 
verlieten voor afgoden terwijl de Kittiem en Kedar inwoners hun afgoden trouw 
bleven, zelfs als ze wisten dat hun afgoden niet almachtig waren. De 
verklaarders leggen uit dat de Kittiem het water als afgod hadden terwijl in 
Kedar het vuur de afgod was. De inwoners van kedar wisten dat water vuur kon 
doven en dat dus de afgod van de Kittiem sterker was dan hun vuurafgod maar 
nochtans bleven ze hun afgod trouw. Maar de Joden, die de machtigste G-d van 
allen hadden verlieten Hem!

 

Rasji zegt hierop dat beide volken tentbewoners en schaapsherders waren. Ze 
waren nomaden die van plaats naar plaats trokken en hun bezittingen, waaronder 
hun afgoden met zich meedroegen. Maar onze G-d, zo zegt Rasji, droeg ONS 40 
jaar door de woestijn. (Slechts 1 paar voetafdrukken)

 

De gedachte dat G-d ons in moeilijke periodes op Zijn schouders draagt geeft 
misschien wat steun in deze tijden. Tijdens het schrijven van deze parasjat 
hasjawoea hoor ik over rakette die op Israel afgevuurd worden, soldaten die 
gekidnapt en doodgeschoten worden en zelfmoordterroristen die aanslagen 
proberen te plegen. Deze sjabbat is Sjabbat Mewarchiem waarop we uitroepen dat 
deze week de maand Av begint, een maand die traditiegetrouw geen goede 
tijdingen voor het Joodse volk in petto heeft. Ieder jaar opnieuw is dit een 
periode waarin we in problemen komen. Het is de maand waarin op de 9e van de 
maand de tempel verwoest werd (woensdag 2 augustus - vastendag Tisja Beav). Dit 
is trouwens volgens de Midrasj ook de verjaardag van Jirmijahoe. Hij zegt in 
Jirmijahoe 20: 14: Vervloekt de dag waarop ik geboren werd, waarop de Midrasj 
zegt dat dit de 9e Av is.

 

In Midrasj Eecha Rabbati (1:23) vinden we nog iets waaruit we misschien troost 
kunnen putten: Daar lezen we hoe elke harde en moeilijke profetie die 
Jirmijahoe zou profeteren tegen het Joodse Volk voorafgegaan werd door een 
helende en troostende profetie van Jisjajahoe (Isiah). We zien dit ook uit het 
feit dat we juist in de komende maand Av (om precies te zijn, de komende acht 
weken) een haftara uit Jisjajahoe lezen. Dit om ons te troosten en te beloven 
dat de situatie niet voor altijd zo zal blijven doorgaan.

 

Laten we beseffen dat G-d ons in deze moeilijke tijden op Zijn schouders 
draagt, opdat we Hem niet zullen inruilen voor afgoden. En laten we hopen dat 
de helende en troostende profetieen van Jisjajahoe, de harde en moeilijke 
profetieen van Jirmijahoe ongedaan zullen maken.

 

Ik persoonlijk zie liever G-ds voetstappen naast me dan dat ik op Zijn 
schouders gedragen moet worden. En als Hij zijn voeten ergens wil neerzetten 
heb ik wel een paar ideeen voor zeer passende plaatsen waar Hij op kan gaan 
staan!

 

Sjabbat Sjalom,

 

Avraham Roos 

 

            Avraham Roos 
         
            using Skype: avrahamroos 
            avrahamroos@xxxxxxxxx
            IM: avaway@xxxxxxxxxxx
            www.avrahamroos.cjb.net tel: 
               mobile: 
               pager: +972-3-9794061
               052-5611558
               ICQ#22351330 
            
         
      
   
      Add me to your address book... Want a signature like this? 
   

JPEG image

Other related posts:

 • » [SJABBAT SJALOM] parasjat matot/ masee