[SJABBAT SJALOM] parasjat Wajesjev

  • From: Avraham Roos <avrahamroos@xxxxxxxxx>
  • To: parasjathasjawoea@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 26 Nov 2010 00:20:45 +0200

Sjabbat Parasjat Wajesjev

27/11/2010  20 Kislev 5771

 

Het begon allemaal met een Musca Domestica, ofwel een huisvlieg, die vanavond in de sjokomelk van mijn dochter viel. Ze duwde vol afschuw de beker van zich af welke omviel en de hele tafel onder liet lopen. Ik wist niet op wie ik bozer was, op de vlieg of op mijn dochter maar het bracht me wel op een idee over de parasja van deze week.

 

In Tosefta Sota (5:9) lezen we over de verschillende mogelijke reakties op een vlieg in een beker wijn. Rabbi Meir schrijft dat sommige mensen hun wijn al niet meer drinken als er een vlieg over gevlogen is, anderen de vlieg er slechts uithalen, terwijl weer anderen zelfs in staat zijn een vlieg eruit te plukken, uit te zuigen, weg te gooien en daarna vrolijk de rest op te drinken. Rabbi Meir stelt dat de meest logische reaktie op een vlieg in je wijn is, de vlieg eruit te halen en de rest op te drinken. Mijn dochter is het daar dus niet mee eens en Faro in de parasja van deze week blijkbaar ook niet.

 

Als Joseef naar Egypte verkocht wordt komt hij als slaaf terecht bij Potifar. Nadat de vrouw van Potifar haar oog op hem had laten vallen en hij slechts met moeite kan ontkomen, zijn kleed achterlatend, gebruikt ze dit kledingstuk om hem te beschuldigen van ontucht. Joseef verdwijnt de gevangenis in waar hij twee ex ministers van Faro tegenkomt. De ene de koninklijke schenker, de ander de koninklijke bakker. (Het moet overigens opgemerkt worden dat Potifat de verantwoordelijke voor de koninklijke keuken was zodat hij de rechtstreekse baas van hen beiden was.) De bakker was in de gevangenis daar er een steentje meegebakken was in het brood van de Faro terwijl de schenker vast zat omdat hij de Faro een beker wijn met een vlieg erin had aangeboden. Dat stond hem dus niet aan.

 

Deze twee ministers dromen hun dromen en Joseef legt hun dromen uit. "De schenker blijkt leven en de bakker gaat dood", dat is wat mijn moeder z"l altijd zei als ze wilde dat we aan tafel ook voor anderen hun drinken inschonken en niet alleen voor onszelf. Het is uiteindelijk de schenker, die op de verjaardag van de Faro in ere hersteld wordt, welke zich na vele jaren Joseef herinnert als Faro zelf onoplosbare dromen begint te krijgen en zo Joseef uit zijn lijden verlost.

 

Enkele vragen: Als de schenker het hulpmiddel van G-d was om Joseef uit de gevangenis te halen, waarom moest dan ook de bakker gevangen gehouden worden en waarom gaat de bakker dood terwijl de schenker blijft leven? De Mesjech Chochma legt uit dat het feit dat Joseef een "slechte" uitleg geeft aan de bakker nadat hij een "goede" uitleg had gegeven aan de schenker de uitleg en uitkomst versterkt. Als Joseef alleen een brenger van goed nieuws zou zijn zou men denken dat hij gewoon alles ten goede uitlegt wetend dat niemand hierover boos zal worden, zelfs als het niet uitkomt. Maar slecht nieuws voorspellen wat uiteindelijk niet uitkomt is problematischer. Dit legt de "taak" van de bakker uit.

 

De bakker verdiende het ook echt om straf te krijgen terwijl de schenker niet echt schuldig is. Een steentje in het brood is iets wat in een schone keuken niet voor hoeft te komen en was daar misschien zelfs met opzet ingedaan terwijl een vlieg in de wijn zeer wel voor kan komen zonder opzet.

 

Ik vond nog een mooie uitleg in "Itoeree Hatora" over de vlieg in de beker: "Het kleinste ding kan soms de grootste zaken ter wereld teweerbrengen. Hier bracht een kleine vlieg Joseef tot grootheid en bracht de ballingschap van het Joodse Volk naar Egypte tot stand. Wie weet hoe onze geschiedenis eruit had gezien zonder deze vlieg?"

 

Dat geeft me toch wel wat te denken over die vlieg in de sjokomelk. Wie weet welke gevolgen die zal hebben?!

 

Sjabbat Sjalom,

 

Avraham Roos

 

 --
"When one teaches, two learn"
 Robert Heinlein (American science-fiction writer,1907-1988)

Other related posts:

  • » [SJABBAT SJALOM] parasjat Wajesjev - Avraham Roos