Re: oracle total recall

  • From: Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski@xxxxxxxxxx>
  • To: Rumpi Gravenstein <rgravens@xxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 4 Apr 2012 10:09:49 +0200

W dniu 03.04.2012 18:03, Rumpi Gravenstein pisze:
> An elaboration of my point about flashback tables and recoverability -- 
> your design should not only consider the features that you want to use
> but also how the use of those features impact your maintenance,
> recoverability and migration options. 

My position is such that I am able to completely disable flashback
archive if needed in certain periods

> What is explicitly excluded is the ability to export/import a flashback
> enabled table.
But I just exported (expdp) a flashback-archive-enabled table and load
the data to some other db, so it seems it is possible (version 11.2.0.2)

Regards
Remigiusz

-- 
Pole nakazi

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski@xxxxxxxxxx>
pos   : DBA at DIiUSI
addr  : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone : +48 58 667 17 43
mobile: +48 602 42 42 77
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, 
wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 
0000021828, 
dla której dokumentacje przechowuje Sad Rejonowy Gdansk - Pólnoc w Gdansku, 
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 
o kapitale zakladowym i wplaconym w wysokosci: 277.493.500,00 zlotych, 
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l


Other related posts: