Re: PHP, Oracle and bind variables

  • From: "Remigiusz Sokolowski" <remigiusz.sokolowski@xxxxxxxxxx>
  • To: <jack@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 29 Jul 2008 12:53:18 +0200

Jack van Zanen pisze:
> Hi List
> Anyone done this and can point me in the right direction?
> 
> 
> 
> format for the string containing the date is 2008:07:29:12:15:00
> 
> 
> 
you sql shoould look like this one
"insert into OLA_DATA2(DBNAME,TIMESTAMP,STATUS) values
(:dbs,to_date(:datum,'yyyy:mm:dd:hh24:mi:ss'),:stat)"

regards

-- 
--

----------------------------------------------------------------------
Remigiusz Sokolowski <remigiusz.sokolowski@xxxxxxxxxx>
pos  : DBA at DUSB
addr : Nordea Bank Polska SA, Luzycka 6A Street, 81-537 Gdynia, Poland
phone: +48 58 667 17 43

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nordea Bank Polska S.A. z siedziba w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia
wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 
0000021828,
dla której dokumentacje przechowuje Sad Rejonowy Gdansk - Pólnoc w Gdansku,
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
o kapitale zakladowym i wplaconym w wysokosci: 227.593.500,00 zlotych,
NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711
-----------------------------------------------------------------------------------------
--
http://www.freelists.org/webpage/oracle-l


Other related posts: