[omstallningkarlstad] Nya möten och aktiviteter

  • From: Andreas Danielsson <mrjoza@xxxxxxxxx>
  • To: omstallningkarlstad@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 27 Sep 2012 10:25:27 +0200

Hej!

Jag samlar information från olika delar så att det är lättare att
hänga med, informerar också om ett nytt allmänt möte onsdagen den 3
oktober.

- Nästa tisdag den 2 oktober sker denna aktivitet:

Hur ställer vi om till en hållbar framtid?

Möt omställningsinspiratörerna Björn Forsberg och Janne Forsmark och
hör dem berätta varför vi måste ställa om och vad som redan görs i
Sverige och i resten av världen. Under
kvällen samtalar vi i grupper om vad vi kan och vill göra i vårt
lokalsamhälle. Alla är välkomna! Ta med dina grannar och kollegor.
Prisma ordnar hållbart fika till självkostnadspris.
Mötet är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen och Karlskoga
kommun. För mer information och inbjudan se:
www.studieframjandet.se/framtidsveckan/omstallningsmoten
Anmälan görs senast 28/9 till anmalan.omstallningkarlskoga@xxxxxxxxxx

Tid: 19.00-21.30
Plats: Teatersalongen, Folkets Hus i Karlskoga
Kontakt: Martha Thernsjö, Framtidsveckan, 0762090945,
martha@xxxxxxxxxx, Hans Jansson, 0762-883 833, Naturskyddsföreningen
Karlskoga, hans.o.jansson@xxxxxxxxxxx

- Nästa onsdag 3 oktober allmänt möte på NBV, kl 18-20.

- Söndagen den 7 oktober studiebesök Tuggelite ekoby. Hör av dig om du
vill veta mer, så har jag lite uppfattning om antalet besökande.

- Tisdag  den 9 oktober kl 18:30 Föredrag av Stellan Tengroth,
Gjuteriet, I regi av Studiefrämjandet och Omställningsrörelsen. Se
http://www.tillvaxtreflektera.se/

- Och slutligen (men inte minst!) Läsecirkeln återuppstår med Linda
och Kent som samordnare! Första bok blir Björn Forsbergs nya bok
Omställningens Tid (samma Björn som tidigare nämnd). Bokcirkeln har
första träff onsdag 10 oktober, troligen kl 18 på NBV.

Så jag säger kom på allt om du orkar, men kom på något även om du inte orkar..!

Blir ett dubbelmail för en del av er nu också, testar mailrutinerna
och är dessutom på väg bort från gmail till fripost.org. Mer ordning
kommer så småningom och min gmail finns kvar och jag nås även på den
fortsättningsvis även om jag flyttar alltmer till den nya e-posten.

Väl mött
Andreas Danielsson
Sammankallande allmänna möten
--------------------------
Omställning Karlstad
www.omstallningkarlstad.se

Om du vill justera din prenumeration kan du surfa till
www.omstallningkarlstad.se/kontakt

Other related posts:

  • » [omstallningkarlstad] Nya möten och aktiviteter - Andreas Danielsson