[omstallningkarlstad] Möte onsdagen den 21 mars

  • From: Andreas Danielsson <mrjoza@xxxxxxxxx>
  • To: omstallningkarlstad@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 11 Mar 2012 09:42:39 +0100

Hej!

Vi har ett allmänt möte onsdagen den 21 mars kl 18-20 på Sensus
Drottninggatan (2469). Då får vi besök av Emil Mörk som skall initiera
oss i köpstoppets principer och fördelar. Givetvis har vi också en
öppen diskussion om vad som sker i övrigt, är det något ni vill ta upp
maila då gärna mig eller meddela på plats. Ingen tårta planerad denna
gång men vem vet vad som kan dyka upp?

Vill också tipsa om "Skymningssång över Kalahari" av författaren Lasse
Berg. Hans grundtes är att människan är en samarbetande art och inte
en konkurrerande som det gärna vill framställas. 2012-03-14, 19.00, 50
kronor, Sverige Amerika - Centret, Residenstorget 1

Väl mött
Andreas Danielsson
Sammankallande allmänna möten
----------------------
 Omställning Karlstad
omstallningkarlstad.se

�r du trött på våra häftiga utskick så kan du när som helst avsluta
prenumeration på www.omstallningkarlstad.se/kontakt

Other related posts:

  • » [omstallningkarlstad] Möte onsdagen den 21 mars - Andreas Danielsson