[omstallningkarlstad] Möte onsdag den 11 april

  • From: Andreas Danielsson <mrjoza@xxxxxxxxx>
  • To: omstallningkarlstad@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 9 Apr 2012 09:46:49 +0200

Hej!

Nu på Onsdag har vi ett "vanligt" möte, tid för att samlas ihop lite
och träffas samt diskutera kommande händelser.

Tiden är 18-20, datum onsdagen den 11 april och koden är 5837.

Förslag på punkter att tas upp kan ske på plats men även innan via
mail. Har fått ett par punkter redan som vi får ta upp och de gäller:

Omställningsinspiratörsutbildning i Molkom 17-18 april
Omställningscafé eller Café planet
Projektidéer & Framtidsveckan

Väl mött!

Andreas Danielsson
Sammankallande allmänna möten
----------------------
 Omställning Karlstad
omstallningkarlstad.se

�r du trött på våra häftiga utskick så kan du när som helst avsluta
prenumeration på www.omstallningkarlstad.se/kontakt

Other related posts:

  • » [omstallningkarlstad] Möte onsdag den 11 april - Andreas Danielsson