[okouvas] Fw:

  • From: luna laluna <ekati_77@xxxxxxxxx>
  • To: mailing list <okouvas@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Jun 2012 10:47:59 -0700 (PDT)----- Forwarded Message -----
From: Bifis bifis <bbifis@xxxxxxxx>
To: mINA Mina <ekati_77@xxxxxxxxx>; "oikodiktyo@xxxxxxxxx" 
<oikodiktyo@xxxxxxxxx>; "votanopersefoni@xxxxxxxxx" 
<votanopersefoni@xxxxxxxxx>; Vassilios Tsolakidis <oikologiko@xxxxxxxxx> 
Sent: Monday, June 11, 2012 3:23 PM
Subject: 
 

ΟΙΚΟΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ, 23 & 24/6/2012
ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΗΝΙΟΧΟΥ
Είμαστε μια ομάδα από το κοινωνικό και πολιτιστικό στέκι «παίρνω Αμπάριζα» που 
λειτουργεί στο Γαλάτσι εδώ και ένα χρόνο. Η ομάδα μας έχει σαν κύριο στόχο και 
φροντίδα της να κάνει γνωστές στο Γαλάτσι τις αρχές και τις ιδέες της 
αλληλέγγυας οικονομίας και να βοηθήσει να δημιουργηθούν σχετικές δομές σε 
τοπική βάση (ξεκινώντας από ένα τοπικό δίκτυο ανταλλαγών χωρίς μεσάζοντες), με 
την εμπλοκή των νοικοκυριών, των ανθρώπων της γειτονιάς, των τυχόν τυπικών ή 
άτυπων συλλογικοτήτων τους, των σχολείων κλπ.
Αποφασίσαμε να διοργανώσουμε ένα διήμερο πανηγύρι-οικογιορτή, στο «πάρκο 
Ηνιόχου», ένα δημόσιο χώρο 3,6 στρεμμάτων, τον οποίο η δημοτική αρχή φιλοδοξεί 
να μετατρέψει σε υπόγειο πάρκινγκ, για την προστασία του οποίου οι κάτοικοι 
αγωνίζονται εδώ και πολλά χρόνια, διαμορφώνοντας, φυτεύοντας και 
χρησιμοποιώντας τον παράλληλα σαν εστία ανθρώπινης επικοινωνίας της γειτονιάς 
τους.
Έτσι η οικογιορτή μας θα συμβάλει και στην προστασία του δημόσιου ελεύθερου 
χώρου και θα ενισχύσει το χαρακτήρα που του έχουν δώσει οι κάτοικοι. Μεταξύ των 
δραστηριοτήτων που συμβαίνουν εκεί, κάθε χρόνο στις 23 του Ιούνη αναβιώνει και 
το έθιμο του Κλήδονα, που φέτος θα ενσωματωθεί στη γιορτή μας.
Διοργανώνοντας μια τέτοια γιορτή θέλουμε, διατηρώντας το χαρακτήρα και την 
ποιότητα προηγούμενων οικογιορτών μεγαλύτερης κλίμακας και ευρύτερης εμβέλειας, 
να συνεισφέρουμε στο μπόλιασμα της καθημερινότητας των ανθρώπων της γειτονιάς 
με τις αξίες και τις αρχές που αυτές οι γιορτές προτείνουν και καλλιεργούν.
Ζητούμενο είναι η προώθηση μιας αυτοοργανωμένης οικολογικής ζωής, η ανάπτυξη 
αυθεντικών και έντιμων σχέσεων, η δημιουργία δομών αλληλέγγυας οικονομίας: 
στοιχεία που στις μέρες που περνάμε, γίνονται επιτακτική προϋπόθεση επιβίωσης 
και διατήρησης μιας ανθρώπινης ποιότητας ζωής.
Ανησυχώντας για την τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείται στη χώρα και 
στον πλανήτη. Για τον εξευτελισμό και την αλλοτρίωση της ανθρώπινης συνείδησης. 
Για την περιθωριοποίηση και τη ραγδαία εξαθλίωση όλο και μεγαλύτερων κοινωνικών 
ομάδων που ωθούνται στην πείνα και την απελπισία. Για την ανεξέλεγκτη σχεδόν 
κυριαρχία και την αχαλίνωτη κερδοσκοπία των «αγορών» που εμπορευματοποιούν και 
τις πιο στοιχειώδεις προϋποθέσεις της ζωής, ακόμα και την αναγεννητική 
ικανότητα της φύσης, ακόμα και όταν επικαλούνται την
 «πράσινη» παραγωγή.
Σκοπός και χαρακτήρας της γιορτής είναι:
·        Να προβάλει μια σχέση συνύπαρξης ανθρώπων και φύσης στα πλαίσια της 
οικολογικής συνείδησης.
·        Να συμβάλει στον επανακαθορισμό των αναγκών μας με βάση τις 
δυνατότητες του κοντινού μας φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτό 
σημαίνει ότι στηρίζουμε τη ντόπια πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή, η οποία 
οφείλει να σέβεται τη φύση και τους εργαζόμενους και να χρησιμοποιεί 
οικολογικές, παραδοσιακές και εναλλακτικές μεθόδους και μέσα.
·        Να υποστηρίξει μια γεωργία και κτηνοτροφία χωρίς χημικά, χωρίς 
μεταλλαγμένα, ενσωματωμένη αρμονικά στις λειτουργίες της φύσης και των 
οικοσυστημάτων. Που στηρίζεται και υποστηρίζει τις ντόπιες ποικιλίες και 
ράτσες. Ένα αγρόκτημα που δεν είναι απλά μια επιχείρηση, αλλά υπηρετεί τις 
διατροφικές ανάγκες των παραγωγών και των ανθρώπων της περιοχής.
·        Να βοηθήσει στη δημιουργία άμεσων σχέσεων συναλλαγής-ανταλλαγής χωρίς 
μεσάζοντες μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, σχέσεων θεμελιωμένων στην 
εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια.
·        Να στηρίξει μικρούς εναλλακτικούς ή παραδοσιακούς παραγωγούς, 
οικοτέχνες και καλλιτέχνες που επιδιώκουν να χρησιμοποιούν φυσικά μέσα και 
υλικά, κυρίως τοπικής προέλευσης και να διευκολύνει ανθρώπους που αναζητούν 
καλύτερο και δημιουργικότερο μέλλον.
·        Να προβάλει την ηθική αντίληψη ότι ο παραγωγός οφείλει να σέβεται όχι 
μόνο τη φύση και τη δημόσια υγεία, αλλά και τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα 
των ανθρώπων που απασχολεί. Παράλληλα τα προϊόντα του να είναι προσβάσιμα στα 
πλατιά κοινωνικά στρώματα, αφού βεβαίως διασφαλιστούν οι κόποι του.
·        Να διαδώσει τις ήπιες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τις μικρές 
και απλές κατασκευές, τις απλές, φυσικές, οικολογικές και οικονομικές εφαρμογές 
στη δόμηση και κατοικία, τις φυσικές θεραπείες και τον εναλλακτικό τρόπο ζωής.
Προϋποθέσεις συμμετοχής για τους παραγωγούς, οικοτέχνες, χειροτέχνες, 
μεταποιητές, καλλιτέχνες, βοτανοσυλλέκτες κλπ. σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι:
·        Αποκλείονται κάθε είδους έμποροι, μεσολαβητές, πιστοποιητικοί 
οργανισμοί.
·        Οι συμμετέχοντες διαθέτουν αποκλειστικά τα δικά τους προϊόντα, εκτός 
κι αν εξυπηρετούν χωρίς κέρδος κάποιον παραγωγό, εν γνώσει των διοργανωτών
·        Για τα αγροτικά προϊόντα αποκλείονται τα εκτός εποχής ή τα θερμοκηπίου 
και όσα στην καλλιέργειά τους έχουν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα, χημικά 
λιπάσματα ή ΓΤΟ
·        Τα επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα πρέπει να έχουν μεταποιηθεί σε 
συνθήκες υγιεινής, με όσο το δυνατό οικοτεχνικές και παραδοσιακές μεθόδους, από 
μικρά εργαστήρια, χωρίς υψηλή τεχνολογία και ενεργοβόρες μεθόδους.
·        Τα πρόσθετα και τα συντηρητικά στη μεταποίηση ή κονσερβοποίηση δεν 
πρέπει να περιέχουν επικίνδυνα χημικά πρόσθετα και σε όλες τις ετικέτες πρέπει 
να αναγράφονται όλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.
·        Στη χειροτεχνία-κεραμική, κόσμημα να αποφευχθούν οποιαδήποτε τοξικά 
υλικά και να είναι γνωστή η προέλευση των υλικών.
·        Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν στην παραγωγή έχει χρησιμοποιηθεί 
«μαύρη εργασία» και αν κατοχυρώνονται τα βασικά εργασιακά δικαιώματα.
·        Για την καλύτερη επικοινωνία μας και για να έχουμε μια ολοκληρωμένη 
εικόνα, παρακαλούμε τους/τις παραγωγούς και χειροτέχνες να συμπληρώσουν το 
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.
Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως, επειδή το πάρκο μας είναι μικρό, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι/ες όσοι/ες θα ήθελαν να πάρουν μέρος, 
οπότε η επιλογή θα γίνει με τα εξής κριτήρια:
Προηγούνται οι οικοτέχνες/χειροτέχνες κλπ. που εδρεύουν ή ζουν στο Γαλάτσι.
Θα τηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών/χειροτεχνών και 
συλλογικοτήτων.
Θα προτιμηθούν οι παραγωγοί που είναι πιο κοντά στην Αθήνα.
Επίσης καλούνται να πάρουν μέρος άτομα ή ομάδες που:
Μπορούν να διεξάγουν κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω εργαστήρια: σπιτικό 
φαρμακείο, δημιουργία αστικού λαχανόκηπου, φυσική δόμηση, μεταποίηση τροφίμων, 
παρασκευή ψωμιού, παρασκευή σπιτικής μπύρας, 
σαπούνια-κρέμες-αλοιφές-κεραλοιφές, κατασκευή ηλιακού φούρνου και κάδου 
οικιακής κομποστοποίησης, φυσική καλλιέργεια κλπ., ή
Να πάρουν μέρος σε συζητήσεις με θέματα την αυτοοργάνωση και τον επανακαθορισμό 
των αναγκών μας στους τομείς της διατροφής, της παιδείας, της υγείας, καθώς και 
τη διαμόρφωση των νέων σχέσεων και αξιών ανθρώπινης συνύπαρξης και επικοινωνίας 
που απορρέουν από αυτά.
 
Οι Διοργανωτές:
Ομάδα Αλληλέγγυας Οικονομίας στο κοινωνικό και πολιτιστικό στέκι Γαλατσίου 
«παίρνω Αμπάριζα»
Τηλ. επικοινωνίας:
6977153820, Βασίλης, 
6974724598, Κατερίνα,
6944057287, Αγγελική

Other related posts: