[oandm_vuetban] Re: test mail

 • From: Bach Viet Le Dan <bviet61@xxxxxxxxx>
 • To: oandm_vuetban@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 22 Jun 2010 09:54:51 +0700

da nhan duoc email test

2010/6/22 Dang Manh Cuong <dangmanhcuong87@xxxxxxxxx>

> Chào mọi người
>
> Hiện giờ mailling list của chúng ta đang có một tí vấn đề về mặt kĩ thuật
> nên mọi người vui lòng cho tôi test một tí nha.
>
>
>
>
>
>
>-- 
-- 
Le Dan Bach Viet
IFP Alumni
M.S in orientation & mobility therapy
for persons with visual impairment
IFP Alumni
Nguyen Dinh Chieu School for the Blind
184 Nguyen Chi Thanh
Q 10, Ho Chi Minh City - Vietnam
phone/fax:   84-8-38352959
cell phone:  84-909281961
Home phne:   84-838361914
Email:     bachviet58@xxxxxxxxxxx
       bviet61@xxxxxxxxx

Other related posts: