[oandm_vuetban] Re: test mail

 • From: Le Dan Bach Viet <bachvietom@xxxxxxxxx>
 • To: oandm_vuetban@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 22 Jun 2010 09:57:39 +0700

da nhan duoc mail test, em bo dia chi kia, lay dia chi nay de toi lam cac
loai Oand M listserv

2010/6/22 Dang Manh Cuong <dangmanhcuong87@xxxxxxxxx>

> Chào mọi người
>
> Hiện giờ mailling list của chúng ta đang có một tí vấn đề về mặt kĩ thuật
> nên mọi người vui lòng cho tôi test một tí nha.
>
>
>
>
>
>
>-- 
Le Dan Bach Viet
IFP Alumni
M.S in orientation & mobility therapy for persons with visual impairment
Nguyen Dinh Chieu School for the Blind
184 Nguyen Chi Thanh
Q 10, Ho Chi Minh City - Vietnam
phone/fax:  84-8-38352959
cell phone: 84-909281961
Email:    bachvietom@xxxxxxxxx
        bviet61@xxxxxxxxx

Other related posts: