[oandm_vuetban] test mail

  • From: "Dang Manh Cuong" <dangmanhcuong87@xxxxxxxxx>
  • To: <oandm_vuetban@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 22 Jun 2010 09:19:36 +0700

Chào mọi người

Hiện giờ mailling list của chúng ta đang có một tí vấn đề về mặt kĩ thuật nên 
mọi người vui lòng cho tôi test một tí nha.

 

 

 

Other related posts: