[O&M-VN] Re: [oandm_vuetban] su dung gay cho nguoi khiem thi

  • From: Nguyễn Khánh Quốc <nguyenkhanhquoc@xxxxxxxxxxx>
  • To: <oandm_vuetban@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 28 Jun 2010 20:43:11 +0700

Gậy củ tỏi mà thầy Việt nói chính là gậy có đầu lăn đó Hòa.
Thật ra đây không phải là "từ chuyên môn" mà là từ mường tựng thôi. Cái này 
không phải là quảng cáo dùm nhưng rõ ràng là thời gian sau này Mata làm gậy có 
phần linh động. Ai thích kiểu củ gì thì cứ việc móc củ ấy vào sợi dây thun nối 
liền từ cán cầm đến đầu gậy mà dùng thôi. Việc này khiến người dùng dễ dàng 
thay đổi các loại đầu gậy cho thích hợp với nhu cầu sử dụng.

Other related posts: