[oandm_vuetban] Re: Nho moi nguoi kiem tra giup

  • From: "Dang Manh Cuong" <dangmanhcuong@xxxxxxxxx>
  • To: <oandm_vuetban@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 25 Jun 2010 11:48:21 +0700

Không hiểu sao lại có cái lỗi này. Mail hôm trước thầy Việt gửi đi thì có cái 
phần hương dẫn. Bữa này em phải đang kí thêm một địa chỉ mail khác để tự kiểm 
tra luôn. Bà con chịu khó đọc mấy cái mail này một thời gian trong khi chờ đợi 
ai đó mô tả đoạn video hôm trước nha.

 

Dang Manh Cuong
Home: 555/2B Tan Dong Hiep, Di An, Binh Duong
Home - phone: +84-650-3742-067
Mobile: +84-902-572-300
E-mail: dangmanhcuong@xxxxxxxxx 
Yahoo ID: manhcuong0312
Skype name: dangmanhcuong
Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/manhcuong0312
Website: http://ngoisaodanduong.com <http://ngoisaodanduong.com/> 
http://www.saomaicenter.org <http://www.saomaicenter.org/>  

  _____  

From: oandm_vuetban-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:oandm_vuetban-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Nguy?n Khánh qu?c
Sent: Thursday, June 24, 2010 9:16 PM
To: oandm_vuetban@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [oandm_vuetban] Re: Nho moi nguoi kiem tra giup

 

Phần cuối không có cái gì ngoài cái signature của em đâu Cường ơi.
Nếu có làm phần hướng dẫn tiếng Việt thì em chịu khó làm cũng như mọi người 
chịu khó đọc tiếng Việt không dấu vì Freelists không hỗ trợ Unicode đâu.

From: Dang Manh <mailto:dangmanhcuong@xxxxxxxxx>  Cuong 

Sent: Thursday, June 24, 2010 9:11 PM

To: oandm_vuetban@xxxxxxxxxxxxx 

Subject: [oandm_vuetban] Nho moi nguoi kiem tra giup

 

Xin chào mọi người

Chiều nay có một thành viên hỏi tôi cách sử dụng mailling list này. tôi biết 
thế nào cũng có người hỏi nên đã thiết lập bảng hướng dẫn đó ở cuối mỗi lá thư 
được gửi lên list này. Do tôi không nhận được các lá thư của chính mình nên 
không kiểm tra được là thiết lậ[ đó có thành công hay không. vậy xin nhờ mọi 
người kiểm tra giúp. Nếu thiết lập thành công thì ở cuối sẽ có bảng hướng dẫn 
bằng tiến việt Unicode và tiếng Anh. Tôi gửi luôn bảng hướng dẫn đó cho mọi 
người để ai đã có nhã ý đăng kí vào mà chưa biết sử dụng thì xem đó và có thể 
hướng dẫn lại cho nhiều người khác nhé

Chấn thành cảm ơn

 

Dang Manh Cuong
Home: 555/2B Tan Dong Hiep, Di An, Binh Duong
Home - phone: +84-650-3742-067
Mobile: +84-902-572-300
E-mail: dangmanhcuong@xxxxxxxxx 
Yahoo ID: manhcuong0312
Skype name: dangmanhcuong
Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/manhcuong0312
Website: http://ngoisaodanduong.com <http://ngoisaodanduong.com/> 
http://www.saomaicenter.org <http://www.saomaicenter.org/>  

 

Other related posts: