[oandm_vuetban] Nho moi nguoi kiem tra giup

  • From: "Dang Manh Cuong" <dangmanhcuong@xxxxxxxxx>
  • To: <oandm_vuetban@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 24 Jun 2010 21:11:19 +0700

Xin chào mọi người

Chiều nay có một thành viên hỏi tôi cách sử dụng mailling list này. tôi biết 
thế nào cũng có người hỏi nên đã thiết lập bảng hướng dẫn đó ở cuối mỗi lá thư 
được gửi lên list này. Do tôi không nhận được các lá thư của chính mình nên 
không kiểm tra được là thiết lậ[ đó có thành công hay không. vậy xin nhờ mọi 
người kiểm tra giúp. Nếu thiết lập thành công thì ở cuối sẽ có bảng hướng dẫn 
bằng tiến việt Unicode và tiếng Anh. Tôi gửi luôn bảng hướng dẫn đó cho mọi 
người để ai đã có nhã ý đăng kí vào mà chưa biết sử dụng thì xem đó và có thể 
hướng dẫn lại cho nhiều người khác nhé

Chấn thành cảm ơn

 

Dang Manh Cuong
Home: 555/2B Tan Dong Hiep, Di An, Binh Duong
Home - phone: +84-650-3742-067
Mobile: +84-902-572-300
E-mail: dangmanhcuong@xxxxxxxxx 
Yahoo ID: manhcuong0312
Skype name: dangmanhcuong
Blog: http://vn.myblog.yahoo.com/manhcuong0312
Website: http://ngoisaodanduong.com <http://ngoisaodanduong.com/> 
http://www.saomaicenter.org <http://www.saomaicenter.org/>  

 

Other related posts: