[nn77] Re: to Vinh

  • From: Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 3 Jul 2005 23:15:36 -0700 (PDT)

Ong Vinh co the mang sang ben Duc kinh doanh duoc day,
ben nay 3 euro 1 cai, chua biet hinh thu nhe the nao
hehehe
--- thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:

> troi oi, sao ong cu phai lao tam kho tu vi may vu
> may dien tu the nhi....
> Xin thong bao cho anh em mot tin sot deo...
> Hien cong ty chung toi moi tim duoc mot nguon hang
> moi, dang dai giam
> gia, loai nay duoc danh gia cao tren thi truong voi
> nhieu kieu dang
> mau ma...
> loai sieu mong 0.03mm - 0.01mm.
> Loai ket hop DOT va gan xoan.
> Loai dau phinh to.
> loai chi co gan xoan.
> va troi oi nhieu loai lam ma toi chua the thu nghiem
> het duoc.
> Gia dac biet 15$ 3 hop moi hop 12 chiec (hang Nhat
> xin) dam bao chat
> luong bao hang 3 nam.
> Xin kinh bao rong rai cho khach hang duoc biet va
> dat hang.
> Xin cam on.
> hehehhe.
> chuc khach hang suong.
> 
> 


Other related posts: