[nn77] Re: [nn77] Về: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: Ha Nguyen <ha2327@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Feb 2009 19:42:11 -0800 (PST)

Thoi bo Hai a.. "bo" tha cho "con" de con khong bi ton tho. Cu lo am than minh di da________________________________
From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Wednesday, February 11, 2009 9:07:03 AM
Subject: [nn77] Về: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


Hiện tại tôi có 3 ứng viên cho Ô. 2 sinh 84: 1 E đang làm gì đó của bọn kiểm toán Quốc tế, ngon, thu nhập khoảng 10tr/tháng. E nữa đang làm tại viện huyết học trung ương, duyên, nhìn được. Nói chung đều ổn cả. Thích E nào thì bố trí. Cần xem mặt thì đến tôi cho xem ảnh (có thể Ô gặp rồi mà ko nhớ). Còn 1 ứng viên quan trọng ở ngay trường ĐHNN1 ấy. E này thì gia đình cơ bản, có cá tính, đang làm giáo viên, nhưng mừ 7x. Hy vọng Ô biết. E Hà Chí ấy
________________________________
Từ: vns-vuduythinh <vuduythinh@xxxxxxxxxx>
Đến: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Gửi ngày: Thứ Tư, 11 tháng 2, 2009 8:21:03
Chủ đề: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

Tôi d?o này ch?ng có tiêu chí gì c?, ông nào có em nào 8x gi?i thi?u d? tôi còn th?c t?p m?y kinh nghi?m c?a các ông ch?, hêhhe.

--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Text encoding: Unicode UTF-8
--------------------------------------------------

________________________________

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Qu?nh Nguy?n
Sent: Tue 2/10/2009 11:51 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !


Hihi,

Lâu lâu m?i có du?c m?t cái th?t (thread) xôm t? th? này, anh ch? em bàn tán nhi?u thì m?i máu ch?...

D?ng l?i, sau không có th?t nào hay n?a l?i d? m?c ra thì bu?n ch?t du?c.....
Vào 21:32 Ngày 10 tháng 2 nam 2009, Ha Nguyen <ha2327@xxxxxxxxx> dã vi?t:


    Xin cac bo. "Bo tuc giao duc" thi lam voi nhau nhe, dung reply cho ca nhom... Met qua!!!!!!________________________________
Tìm nghe những ca khúc mới nhất? Hãy vào Yahoo! Việt Nam Music.

Other related posts: