[nn77] Re: nhau nhet cuoi nam

  • From: Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 19 Jan 2009 21:20:47 -0800 (PST)

Kính chào anh chị em, chủ xị chắc nại nà em thôi. :) Kính mời anh chị em 5h 
trưa thứ năm, ngày 22 tháng 1 năm 2009 tập trung tại nhà hàng Baba, 22 Phan Chu 
Trinh, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hà lội.
Mời anh chị em niệt kê theo danh sách dưới đây để em còn đặt vài chú 33 nàm mồi 
nhắm.
Danh sách nhậu:
1. Nguyễn Đức Quỳnh 
2. Trang (vợ sắp cưới của Mr Quyềnh)
3. Cao Minh Hải
4. Trần Đăng Trung 
5. Nguyễn Hồng Hải 
6. Nguyễn Hoàng Tuấn
7. Chử Văn Hải
...................................
...................................

Ai có ý kiến cho em vài nhời.
Thanks

 

________________________________
From: Hai Cao Minh <aha2297@xxxxxxxxx>
To: nn-77 <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, January 20, 2009 11:06:55 AM
Subject: [nn77] Re: nhau nhet cuoi nam


Trưa mai đi các con giai. Thằng nào chủ xị thì alo cho A E. Mail chẳng thằng mẹ 
nào đọc cả

Sent from my iPhone

On 19 Jan 2009, at 19:56, "Quỳnh Nguyễn" <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:


Hờ,

Vừa thấy bạn Tuấn Anh nhắc nhở nên viết mail này xem tình hình thế nào nhể?

Chửa thấy ông nào "quyết" 1 phát xem sao.....

Vào 22:39 Ngày 14 tháng 1 năm 2009, Hai Cao Minh <aha2297@xxxxxxxxx> đã viết:

Mịa, nhậu thì nhậu. Mọi năm năm nào chẳng nhậu. Hỏi thế này ối thằng ko đi đc, 
hoặc thằng đi đc ngày này lại ko đi đc ngày kia. Khác đếu nào đẽo cày giữa 
đường. Cứ quyết đại 1 ngày đi, ai đi đc thì đi, ko đi thì ở nhà. 2 thằng là đủ 
hội nhậu rồi. Quyết đại đi mầy.

Sent from my iPhone


On 13 Jan 2009, at 08:14, "Quỳnh Nguyễn" <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:

Hế lô....

Năm hết Tết đến, tiền thì hết, người thì mệt, suốt ngày bị thằng ku Dương con 
ông Tin réo nên giờ viết mail này....

Thế năm nay anh chị em có  định nhậu nhẹt phát tống tiễn năm cũ đón mừng năm 
mới không nhể?


Cho biết ý kiến phát nào.....     Bạn có ý kiến về Đàm Vĩnh Hưng?
Hãy cùng chia sẻ với mọi người tại Yahoo! Việt Nam Music
http://vn.music.yahoo.com/artist/100000049?________________________________
Bạn có ý kiến về Cẩm Ly?Hãy cùng chia sẻ với mọi người tại Yahoo! Việt Nam 
Music 


      

Other related posts: