[nn77] Re: nhau nhet cuoi nam

  • From: Hai Cao Minh <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77 <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 19 Jan 2009 20:06:55 -0800 (PST)

Trưa mai đi các con giai. Thằng nào chủ xị thì alo cho A E. Mail chẳng thằng mẹ 
nào đọc cả

Sent from my iPhone

On 19 Jan 2009, at 19:56, "Quỳnh Nguyễn" <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:

Hờ,

Vừa thấy bạn Tuấn Anh nhắc nhở nên viết mail này xem tình hình thế nào nhể?

Chửa thấy ông nào "quyết" 1 phát xem sao.....
Vào 22:39 Ngày 14 tháng 1 năm 2009, Hai Cao Minh <aha2297@xxxxxxxxx> đã viết:
Mịa, nhậu thì nhậu. Mọi năm năm nào chẳng nhậu. Hỏi thế này ối thằng ko đi đc, 
hoặc thằng đi đc ngày này lại ko đi đc ngày kia. Khác đếu nào đẽo cày giữa 
đường. Cứ quyết đại 1 ngày đi, ai đi đc thì đi, ko đi thì ở nhà. 2 thằng là đủ 
hội nhậu rồi. Quyết đại đi mầy.

Sent from my iPhone

On 13 Jan 2009, at 08:14, "Quỳnh Nguyễn" <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:

Hế lô....

Năm hết Tết đến, tiền thì hết, người thì mệt, suốt ngày bị thằng ku Dương con 
ông Tin réo nên giờ viết mail này....

Thế năm nay anh chị em có  định nhậu nhẹt phát tống tiễn năm cũ đón mừng năm 
mới không nhể?


Cho biết ý kiến phát nào.....     Bạn có ý kiến về Đàm Vĩnh Hưng?
Hãy cùng chia sẻ với mọi người tại Yahoo! Việt Nam Music
http://vn.music.yahoo.com/artist/100000049?

      Muốn đổi mới cách xưng hô với ông xã/ bà xã của bạn? Xem có bao nhiêu 
cách xưng hô giữa vợ và chồng nhé! http://vn.answers.yahoo.com

Other related posts: