[nn77] Re: nhau nhet cuoi nam

  • From: "Quỳnh Nguyễn" <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 20 Jan 2009 10:56:32 +0700

Hờ,

Vừa thấy bạn Tuấn Anh nhắc nhở nên viết mail này xem tình hình thế nào nhể?

Chửa thấy ông nào "quyết" 1 phát xem sao.....
Vào 22:39 Ngày 14 tháng 1 năm 2009, Hai Cao Minh <aha2297@xxxxxxxxx> đã
viết:

> Mịa, nhậu thì nhậu. Mọi năm năm nào chẳng nhậu. Hỏi thế này ối thằng ko đi
> đc, hoặc thằng đi đc ngày này lại ko đi đc ngày kia. Khác đếu nào đẽo cày
> giữa đường. Cứ quyết đại 1 ngày đi, ai đi đc thì đi, ko đi thì ở nhà. 2
> thằng là đủ hội nhậu rồi. Quyết đại đi mầy.
>
> Sent from my iPhone
>
> On 13 Jan 2009, at 08:14, "Quỳnh Nguyễn" <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:
>
> Hế lô....
>
> Năm hết Tết đến, tiền thì hết, người thì mệt, suốt ngày bị thằng ku Dương
> con ông Tin réo nên giờ viết mail này....
>
> Thế năm nay anh chị em có  định nhậu nhẹt phát tống tiễn năm cũ đón mừng
> năm mới không nhể?
>
>
> Cho biết ý kiến phát nào.....
>
>
>
>       Bạn có ý kiến về Đàm Vĩnh Hưng?
> Hãy cùng chia sẻ với mọi người tại Yahoo! Việt Nam Music
> http://vn.music.yahoo.com/artist/100000049?
>
>

Other related posts: