[nn77] Ä?á»?ng Ä?ất.

 • From: Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 2 Aug 2005 19:25:33 -0700 (PDT)

CNN and BBC news hot hot!
Theo ngu�n tin m�i nhất mà chúng tôi nhận
Ä?ược từ cục khí tượng thuá»· vÄ?n Quá»?c
gia, má»?t cÆ¡n chấn Ä?á»?ng Ä?á»?a chất mạnh
Æ°á»?c chừng 8,5 Ä?á»? richte Ä?ang hình thành
tại khu vực Trâu Quỳ, Gia lâm, thành ph�
Hà ná»?i mà trung tâm là nhóm NN77@. Ä?á»? tránh
những t�n thất kinh hoàng có th� xảy ra,
Ä?á»? nghá»? anh em tập trung há»?p khẩn cấp
Ä?á»? Ä?á»? ra những biá»?n pháp chá»?ng cháy ná»?
(móm), sự c� bất ng� (ù khan), phòng
chá»?ng dá»?ch bá»?nh (bá»? Ä?n cây chá»?t) và
những trư�ng hợp xấu nhất có th� xảy
ra (Ä?á»?n Ä?n ba cây).
Ä?á»? nghá»? tất cả má»?i ngÆ°á»?i chú ý chá»?
những tin tức tiếp theo.
Trân tr�ng thông báo.
Giúp viá»?c cho Phó chánh vÄ?n phòng NN77@
TDT Ä?ã ký.--- Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> wrote:

> Ha ha...
> Tôi thấy ý ông Hải cÅ©ng Ä?ược Ä?ó
> Cứ phạt thật nặng Ä?á»? còn làm gÆ°Æ¡ng
> ...
> Mà nên chú tr�ng phạt v� tài chính...
> Có lẽ là phải Ä?óng góp quỹ NN77, ai bá»?
> phạt thì ná»?p vô Ä?ó, rá»?i anh em lấy
> tiá»?n Ä?ó Ä?i xài nhá»?
> Thủ quỹ thì không cần, mà ch� cần ghi
> nh� vào mailist là phạt bao nhiêu thôi,
> r�i cứ thế khấu từ sau.
> Còn vụ O2 của ông Hải có hàng nào rẻ
> thì chÆ¡i chứ Ä?ắt không chÆ¡i Ä?âu. 
> 230 thì Ä?ược chứ 320 thì chào.. he he..
> Cuá»?i tuần này gặp nhau Ä?i, tôi Ä?ang á»?
> Hà N�i.
> Hoàng Tuấn.
> 
> Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
> Theo tin m�i nhất từ thông tấn xã
> trÆ°á»?ng Ä?ại Há»?c Nông Nghiá»?p I, má»?t quả
> bom tấn Ä?ã lại tiếp tục rÆ¡i xuá»?ng nhóm
> dân cư NN77. Thủ phạm không ai khác là tên
> khủng bá»? quá»?c tế Trung Kiên. Ä?iá»?u Ä?áng
> nói á»? Ä?ây là mặc dù Ä?ã biết sá»± nguy
> hi�m của tên này, nhưng những thành viên
> trong nhóm NN77 vẫn b� dụ d� và b� bom
> nhÆ° thÆ°á»?ng. Ä?ây là lần thứ n tên Trung
> Kiên tiến hành khủng b� thành công m�t
> cách hoàn hảo theo 1 k�ch bản ko ai có
> th� nghĩ ra. (bó toàn thân, b�nh nan y hết
> thu�c chữa)
> Ä?á»? thắt chặt lại an ninh trong khu vá»±c
> nhóm, cÅ©ng nhÆ° tránh Ä?ược những tá»?n
> thất v� mặt th�i gian, vật chất và
> Ä?ặc biá»?t là nÆ¡ron thần kinh của nhóm
> NN77. Tôi Ä?á»? nghá»? xây dá»±ng má»?t chế tài
> sá»­ phạt riêng cho thằng cha này, Ä?á»?
> nghá»? anh chá»? em (Ä?ợt này phải lôi cả
> ch� em vào) cho biết chế tài thế nào là
> hợp lý???
> Ko có gì thay Ä?á»?i, cuá»?i tuần này tôi
> v�, sang tuần r�i rãi làm vài c�c bia
> hÆ¡i nhé. Có gì tôi sẽ Ä?T sau.
> ah, Tuấn khèo! Có mua O2 nữa ko? Con O2 XDA II
> thư�ng (hàng m�i cong của châu �u giá 320
> euro (hoặc 230 euro, ko nh� rõ), có hi�u là
> Qtek 2020. O2 nó có 2 thương hi�u O2 và Qtek)
> nếu mua mail sá»?m Ä?á»? nhá»? mua bên Hà Lan.
> 
> 
> 
> 
> ---------------------------------
> Bạn có sử dụng Yahoo! không?
> Hi�n nay có 1GB dung lượng lưu trữ
> http://vn.mail.yahoo.com/
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
> protection around 
> http://mail.yahoo.com         
____________________________________________________
Start your day with Yahoo! - make it your home page 
http://www.yahoo.com/r/hs 
 

Other related posts:

 • » [nn77] Ä?á»?ng Ä?ất.