[nn77] Re: fuck your mather

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 15 Jan 2006 17:12:35 -0800 (PST)

Chúng mày d� hơi hết à, mấy gi� r�i mà còn ng�i chửi nhau.

Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx> wrote: May thay doi nhieu` qua Hai ah. 
tao o voi may bao nhiu
nam tinh may sao tao khong hieu. may lam cho ban be
hoi buon`. Tao cung chi noi the thoi, doi ai roi cung
co luc. Dieu do chac may ro hon tao. dung voi tam dac
voi nhung gi minh dang co. Nhung tao van hi vong o
may`. dung` danh mat qua nhieu.
the nhe!


--- Cao Minh Hai wrote:

> 
> oh, Ä?.mẹ thằng này há»?i thế Ä?ã dá»?i.
> Loại mày Ä?éo khá Ä?ược Trung ạ.
> 
> __________________________________________________
> Bạn Có Sử Dụng Yahoo! Không?
> M�t m�i vì thư rác? Yahoo! Thư có chương
> trình bảo v� ch�ng thư rác hữu hi�u
> nhất trên mạng 
> http://vn.mail.yahoo.com 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
        
---------------------------------
Yahoo! Photos
 Ring in the New Year with Photo Calendars. Add photos, events, holidays, 
whatever.

Other related posts: