[nn77] Ä?á»?c Ä?ược chÆ°aHải

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 3 Aug 2005 01:17:38 -0700 (PDT)

Tại mày thôi Hải à, ha ha
Mày Ä?ừng có Ä?á»? lá»?i cho máy chá»? tao mà do máy của mày thôi.
Kh� thân bạn Hải Ng�c quá, he he he

Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
hÆ¡, ko Ä?ược, tao làm mãi rá»?i. Từ trÆ°á»?c Ä?ến nay cứ thÆ° của 
thằng Tuấn khèo hay thÆ° của thằng khác Ä?ã qua há»?p thÆ° của 
Tuấn khèo là không thá»? Ä?á»?c Ä?ược (ká»? cả thÆ° của tao 
viết). Thế là sao??? Mà ch� b� m�i thư của Tuấn khèo thôi. 
ThÆ° của thằng P2 reply lại của Tuấn khèo cÅ©ng ko Ä?á»?c Ä?ược.

Quynh Nguyen <quynh244@xxxxxxxxx> Ä?ã viết: HÆ¡, thấy chữ ngoằn 
ngèo thì phải ch�nh lại Encoding của browser chứ, chuy�n sang 
Unicode UTF-8 là ngon lành ngay.
 
Quỳnh Nguy�n
 
Winner never quit
Quitter never win
www.quynhnguyen.blogspot.com
 


---------------------------------
From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Hoang Tuan
Sent: Wednesday, August 03, 2005 2:02 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: V� Vi�c: Re: Chan Dang Chung 2PThằng Hải Ngá»?c không Ä?á»?c Ä?ược à, he he
Mày cÅ©ng viết tiếng Viá»?t Ä?ược mà không Ä?á»?c Ä?ược thì vứt 
máy Ä?iá»?n thoại Ä?i....
(Vứt Ä?âu thì bảo tao trÆ°á»?c nhé, he he he)
NHT

Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
Ä?.mẹ, cứ thằng Tuấn Khèo viết tiếng Viá»?t là ko thá»? Ä?á»?c 
Ä?ược. Chẳng hiá»?u chúng mày viết cái Ä?éo gì.

Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> Ä?ã viết: Theo toi thi hop luon di, 
vu nay hay day. Ong nao muon kiem chac thi tham gia ngay nhe,
kec..ke...ke...
NHT.

Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:

Ong Chung oi, ong viet tieng anh sai me het roi. Ma
ong to coi vua thoi, bon toi da quyet dinh khai sinh
lai cho ong roi. Tu nay tro di, trong nhom NN77, ong
se duoc goi la CHUNG 2P, hom nao ve hop dong du se
nghe giai thich nhe

kekekeke
--- Tran Trung wrote:

> 
> CNN and BBC news hot hot!
> Theo nguá»�n tin má»�i nhất m� ch�ºng t�´i nháº&shy;n
> ���°á»£c từ cục kh�&shy; t�°á»£ng thuá»· v��n 
> Qu�c
> gia, má»�t c�¡n chấn ��á»�ng ��á»�a chất mạnh
> �°á»�c chừng 8,5 ��á»� richte ��ang h�¬nh th� nh
> tại khu vá»±c Tr�¢u Quỳ, Gia l�¢m, th� nh phá»�
> H� ná»�i m� trung t�¢m l� nh�³m NN77@. ��á»�
> tr�¡nh
> những tá»�n thất kinh ho� ng c�³ thá»� xảy ra,
> ��á»� nghá»� anh em táº&shy;p trung há»�p khẩn cấp
> ��á»� ��á»� ra những biá»�n p h�¡p chá»�ng ch�¡y
> n�
> (m�³m), sá»± cá»� bất ngá»� (�¹ khan), ph�²ng
> chá»�ng dá»�ch bá»�nh (bá»� ��n c�¢y chá»�t) v� 
> những tr�°á»�ng hợp xấu nhất c�³ thá»� xảy
> ra (��á»�n ��n ba c�¢y).
> ��á»� nghá»� tất cả má»�i ng�°á»�i ch�º �½ 
> ch�
> những tin tức tiếp theo.
> Tr�¢n trá»�ng th�´ng b�¡o.
> Gi�ºp viá»�c cho Ph�³ ch�¡nh v��n ph�²ng NN77@
> TDT ���£ k�½.
> 
> 
> 
> --- Hoang Tuan wrote:
> 
> > Ha ha...
> > T�´i thấy �½ �´ng Hải c�© ng ���°á»£c ���³
> > Cứ phạt tháº&shy;t nặng ��á»� c�²n l� m g�°�¡ng
> > ...
> > M� n�ªn ch�º trá»�ng phạt vá»� t� i ch�&shy;nh...
> > C�³ lẽ l� phải ���³ng g�³p quỹ NN77, ai
> b�
> > phạt th�¬ ná»�p v�´ ���³, rá»�i anh em lấy
> > tiá»�n ���³ ��i x� i nhá»�
> > Thủ quỹ th�¬ kh�´ng cần, m� chá»� cần ghi
> > nhá»� v� o mailist l� phạt bao nhi�ªu th�´i,
> > r�i cứ thế khấu từ sau.
> > C�²n vụ O2 của �´ng Hải c�³ h� ng n� o rẻ
> > th�¬ ch�¡i chứ ��ắt kh�´ng ch�¡i ���¢u. 
> > 230 th�¬ ���°á»£c chứ 320 th�¬ ch� o.. he he..
> > Cuá»�i tuần n� y gặp nhau ��i, t�´i ��ang á»�
> > H� N�i.
> > Ho� ng Tuấn.
> > 
> > Cao Minh Hai wrote:
> > Theo tin má»�i nhất từ th�´ng tấn x�£
> > tr�°á»�ng ��ại Há»�c N�´ng Nghiá»�p I, má»�t
> quả
> > bom tấn ���£ lại tiếp tục r�¡i xuá»�ng
> nh�³m
> > d�¢n c�° NN77. Thủ phạm kh�´ng ai kh�¡c l� 
> t�ªn
> > khủng bá»� quá»�c tế Trung Ki�ªn. ��iá»�u
> ���¡ng
> > n�³i á»� ���¢y l� mặc d�¹ ���£ biết sá»± nguy
> > hiá»�m của t�ªn n� y, nh�°ng những th� nh
> vi�ªn
> > trong nh�³ m NN77 vẫn bá»� dụ dá»� v� bá»� bom
> > nh�° th�°á»�ng. ���¢y l� lần th ứ n t�ªn Trung
> > Ki�ªn tiến h� nh khủng bá»� th� nh c�´ng má»�t
> > c�¡ch ho� n hảo theo 1 ká»�ch bản ko ai c�³
> > thá»� ngh�© ra. (b�³ to� n th�¢n, bá»�nh nan y
> hết
> > thu�c chữa)
> > ��� thắt chặt lại an ninh trong khu vực
> > nh�³m, c�©ng nh�° tr�¡nh ���°á»£c những tá»�n
> > thất vá»� mặt thá»�i gian, váº&shy;t chất v� 
> > ��ặc biá»�t l� n�¡ron thần kinh của nh�³m
> > NN77. T�´i ��á»� nghá»� x�¢y dá»±ng má»�t chế
> tÃ? i
> > sá»&shy; phạt ri�ªng cho thằng cha n� y, ��á»�
> > nghá»� anh chá»� em (��ợt n� y phải l�´i cả
> > ch� em v� o) cho biết chế t� ? ?& nbsp;i thế n� o
> lÃ? 
> > hợp l�½???
> > Ko c�³ g�¬ thay ��á»�i, cuá»�i tuần n� y t�´i
> > vá»�, sang tuần rá»�i r�£i l� m v� i cá»�c bia
> > h�¡i nh�©. C�³ g�¬ t�´i sẽ ��T sau.
> > ah, Tuấn kh�¨o! C�³ mua O2 nữa ko? Con O2 XDA
> II
> > th�°á»�ng (h� ng má»�i cong của ch�¢u ��u gi�¡
> 320
> > euro (hoặc 230 euro, ko nhá»� r�µ), c�³ hiá»�u
> lÃ? 
> > Qtek 2020. O2 n�³ c�³ 2 th�°�¡ng hiá»�u O2 v� 
> Qtek)
> > nếu mua mail sá»�m ��á»� nhá»� mua b�ªn H� Lan.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ---------------------------------
> > Bạn c�³ sá»&shy; dụng Yahoo! kh�´ng?
> > Hiá»�n nay c�³ 1GB dung l�°á»£ng l�°u trữ
> > http://vn.mail.yahoo.com/
> > __________________________________________________
> > Do You Yahoo!?
> > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
> > protection around 
> > http://mail.yahoo.com 
> 
> 
> 
> 
> ____________________________________________________
> St art your day with Yahoo! - make it your home page 
> http://www.yahoo.com/r/hs 
> 
> 
> __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 


---------------------------------
Bạn có sử dụng Yahoo! không?
Hi�n nay có 1GB dung lượng lưu trữ
http://vn.mail.yahoo.com/

---------------------------------
Start your day with Yahoo! - make it your home page 


---------------------------------
Bạn có sử dụng Yahoo! không?
Hi�n nay có 1GB dung lượng lưu trữ
http://vn.mail.yahoo.com/
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts:

 • » [nn77] Ä?á»?c Ä?ược chÆ°aHải