[nn77] Vinhkun dep trai qua!

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 3 Feb 2006 16:12:18 +0900

Kinh gui moi nguoi mot tac pham moi!
Xin hua voi cac ban trong nam nay cac ban se nhan duoc nhieu tac pham tieu
bieu tu vinhkun.
Xin cam on han tinh cua cac ban.
hehehehe

Attachment: vinhkun1.jpg
Description: JPEG image

Other related posts:

  • » [nn77] Vinhkun dep trai qua!