[nn77] Re: Vinh men có ý kiến tốt ðáo ðể

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 20 Jun 2005 09:11:38 -0700 (PDT)

Mia. Tu sau mail thi viet ko dau nhe. Ong phai check
bang DD nen cau doc dc cau ko. Ma thang Vinh Men deu
that, may cu chui bo thang Trung len con hon may noi
nhu the. Trung nhi?!! May deu hon ca tao.
--- nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<tuanthuybitum@xxxxxxxxx> wrote:
> Chào các ông:
> Tôi th&#7845;y th&#7857;ng Vinh nó chýa có v&#7907;
mà suy ngh&#297; chu ðáo ph&#7871;t. Có l&#7869; nó
&#7903; bên Nh&#7853;t tích lu&#7929; ðý&#7907;c
nhi&#7873;u kinh nghi&#7879;m. Tôi th&#7845;y bây
gi&#7901; lo nh&#7845;t không ph&#7843;i th&#7857;ng
Qu&#7923;nh hay th&#7857;ng NH&#7845;t, hay
th&#7857;ng Trung mà là th&#7857;ng Tu&#7845;n Anh và
th&#7857;ng Thành. Ðúng không ông Vinh.
> ông Vinh nhanh chân v&#7873; ðây ð&#7875; qu&#7843;n
l&yacute; v&#7907; chúng nó, không là sau m&#7845;y
tháng n&#7919;a nhóm NN77 l&#7841;i có kh&#7889;i
chuy&#7879;n ð&#7875; bàn v&#7873; hai th&#7857;ng
này...Ông Vinh xem có ðúng không????
> C&ograve;n Ông Qu&#7923;nh cý&#7899;i v&#7907;
th&igrave; t&#7889;t r&#7891;i, chúc m&#7915;ng nhé...
> 
> 
> thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
> sao cac ha dai dong the nhi????
> Tien doi trai la cai gi???
> Co dech dau ma tien???
> Thang Tanh no ban vao trong SG buon ban thuoc lac
a??? Doc bao thay
> dot nay trong do thieu lam... kho than cai thang den
la nhanh nhen.
> Thang Thanh bien sang Duc mat tam chang thay dau,
nghe noi bay gio bon
> Duc cho Cave free lam, nhung ban COndom thi dat kinh
khung, khong biet
> han co du tien ma xai khong???
> Nhat dinh mua nha chung cu a, Mua lam gi may qua nha
tao bao ong gi
> ban cho con nha 3 tang ma o.
> Anh em dung tap trung noi deu thang Trung, no kho
lam roi, phai dong
> vien no song het quang doi con lai chu. Sao lai dan
vat no the??? No
> biet dua vao ai ma song bay gio??? Trung nhiÌ????
Tao thong cam voi may
> lam nhe>>>>
> Thoi o nha co ma doan ket nhe, to cung chi co vai
dieu nhan nhu truoc
> khi......hehehehe
> 
>        
> ---------------------------------
> Yahoo! Sports
> Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy
Football        
____________________________________________________ 
Yahoo! Sports 
Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football 
http://football.fantasysports.yahoo.com

Other related posts: