[nn77] Về: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 7 Feb 2009 07:01:41 -0800 (PST)

ah tui quên. Nếu có nhờ thì đừng nhớ thằng Quỳnh con nhà Quý nhé. Thành cá hết 
rồi, làm gì con đuôi. =))


      Nên ăn uống như thế nào để giữ mãi vẻ đẹp tươi trẻ? Xem ngay! 
http://vn.answers.yahoo.com

Other related posts: