[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: To Hai

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 17 Jan 2006 14:38:40 +0700 (ICT)

CÃi loái hát chui vÃy má lái bÃm quán lÃt vá nhÆ mÃy mát 
kiáp ÄÃo khà ÄÆác.

Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> ÄÃ viát:  Hoi qua roi day may ong, 
chui nhau nhu dan ba.
 Dung suy nghi nhieu de chui nhau, ma hay suy nghi nhieu ve cuoc song.
 Chang le nhom NN77 lai chua hieu het nhau??????????
  
 
 
  

---------------------------------
Yahoo! Photos  Showcase holiday pictures in hardcover
 Photo Books. You design it and weÂll bind it!


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

 • » [nn77] Vá Viác: [nn77] Re: To Hai