[nn77] Re: V��»� Viá»?c: Nho` Vinh xem ho Trung

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 9 Dec 2005 17:49:35 -0800 (PST)

Dao nay gan tet nen moi nguoi co ve vui ve nhi,
 Tao nghi thang Hai no doi tinh roi nen no bot chui thang Trung, hoac la no 
muon gap truc tiep chui cho no da (lai kho thang Trung roi).
 Cái vụ "Ä?á»? chÆ¡i" của thằng Hải có lẽ là khác ngÆ°á»?i 
r�i, các ông có biết chuy�n vua hài của Mỹ n�i tiếng nh� 
của quý chưa. Vụ này thằng Hải sắp n�i tiếng r�i, nếu 
Hải chÆ°a có chuyá»?n kia thì vá»? hà ná»?i tao mượn cho mà Ä?á»?c, 
Ä?á»? làm các nào mà ná»?i tiếng nhá»? Ä?á»? chÆ¡i. Ke ke ke...
 NHT.

thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
 �i Hải ơi la Hải ơi!
Ä?á»?ng Ä?á»? mà mày bảo nhá»? HÆ°Æ¡ng chuyá»?n vá»? thì bây giá»? làm 
thế nào????
tao Ä?ã bảo mày là không chắc chắn HÆ°Æ¡ng có liên lac vá»?i tao 
Ä?ược hay không, thế mà mày cứ khÄ?ng khÄ?ng là có.... lại còn 
chắc chắn nữa chứ... 
Bây giá»? biết làm sao... nếu gá»­i vá»? Ä?ược thì cÅ©ng phải 2 
tháng nữa má»?i có ngÆ°á»?i vá»?... thế là tao lai phải dùng Ä?á»? 
của mày 2 tháng à??? máy tính và Ä?á»?ng há»?, Ä?á»? Ä?iá»?n tá»­ thì 
còn Ä?ược chứ còn bao cao su no vừa dài vừa rá»?ng thế làm sao 
mà dùng Ä?ược... tao Ä?ã nghÄ© ra nÆ°á»?c quấn dây chun xung quanh 
r�i mà vẫn b� tụt.... 
Mày hành hạ anh em r�i....
Thế này phải bắt Ä?á»?n Trung thôi....
huhuhuhuhu
 


            
---------------------------------
Yahoo! Shopping
 Find Great Deals on Holiday Gifts at Yahoo! Shopping 

Other related posts: