[nn77] Re: Vá»? Viá»?c: Nho` Vinh xem ho Trung

 • From: Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 4 Dec 2005 19:24:44 -0800 (PST)

Dear 
chai` chang may khi dc ban Hai quan tam. nhung sao
mail muong the. Huong di co 10 ngay. ve dc 1 tuan
roi:) Thoi gian ngan qua nen cung ko lien he dc ong
Vinh luon. 
thanks.

dao nay moi nguoi it thong tin qua.

--- Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:

> Kinh thua ban Trung Kien. Rat vui mung khi duoc biet
> vo ban di xuat ngoai, ma lai sang voi thang Vinh moi
> tuyet cu meo chu. Toi co viec nho ban day, toi nho
> Vinh mua it do, nhung ko co ai ve ma gui, neu tien
> luc nao ve nho vo Trung cam ho nhe. Bao gom: 01
> laptop, 01 camera chuyen dung, 01 manh anh so 8.1Mp,
> 01 bo chan may anh, 02 dong ho Thuy Si, 01 hop bao
> on, 01 may chieu, 01 may in anh truc tiep.
>  Noi chung hoi nhieu, nhung ma neu gui theo hang di
> kem cung duoc, tien qua cuoc toi chiu cho. Troi a,
> tuong ko bao gio co co hoi nho duoc ban Trung, the
> ma dip may qua. Ma dang ra ong phai thong bao cong
> khai cho anh em biet, co gi moi nguoi con nho va.
>  Cam on nhieu nhieu...
> 
> 
> __________________________________________________
> Bạn Có Sử Dụng Yahoo! Không?
> M�t m�i vì thư rác? Yahoo! Thư có chương
> trình bảo v� ch�ng thư rác hữu hi�u
> nhất trên mạng 
> http://vn.mail.yahoo.com         
__________________________________ 
Start your day with Yahoo! - Make it your home page! 
http://www.yahoo.com/r/hs

Other related posts: