[nn77] Re: To Hai

  • From: Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 16 Jan 2006 06:52:03 -0800 (PST)

dcm, tao xau tinh the ah. may cu noi the nao ke may,
tao cung ko them chap. con tot xau the nao ban be danh
gia chu may chang co quyen gi danh gia tao ca. may thu
hoi lai chinh ban than may xem may tot voi ban be lam
hay sao . may nghi may chui boi, troc tuc ban be la
may vui chu gi. ban be deu uc che nhung chung no ko
dam noi, con tao noi thang thi may cho tao la xau. may
tre con qua. Ma thang Q no mo cai hom` thu nay ra de
thong tin lien lac voi nhau chu dau phai cho may chui
boi. con 400 nghin nao tao ko hieu. co le la tao no
may thi may noi ra cho tao bit, tao se tra may gap 10
lan. neu thuc su tao no tien may, noi that tao khong
nho. Tao xin loi may, may noi tao no gi tao so tra may
gap 10 lan khong thieu 1 xu. 

--- Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:

> Ä?á»?i thằng nào thằng ấy lo, mày mong cho
> tao sập cÅ©ng hÆ¡i lâu Ä?ấy. 
> Tao chá»? há»?i mày mục Ä?ích sang Ä?ấy làm
> gì mà mày nói vá»?i tao những gì? Mày Ä?ã
> thấy tao khinh thư�ng anh em v� ti�n bạc
> và Ä?á»?a vá»? chÆ°a? Cho Ä?ến giá»? tao làm
> bục cứt cÅ©ng có bằng thằng Ä?éo nào
> trong bá»?n Ä?âu, tay trắng vẫn hoàn tay
> trắng, muá»?n lấy vợ cÅ©ng Ä?éo có cái nhà
> tử tế mà cư�i. Còn thằng nào nghĩ tao
> ta Ä?ây này ná»? thì quả là những thằng
> gen Ä?n tức á»?, thá»±c sá»± Ä?éo khá Ä?ược.
> Nó là bản chất rá»?i. Nhân Ä?ây tao cÅ©ng
> cảm Æ¡n mày và gia Ä?ình vá»? 400.000Ä? há»?i
> má»?i bÆ°á»?c chân vào Ä?ại há»?c, nó giúp tao
> nhìn cuá»?c Ä?á»?i khác hÆ¡n, thá»±c tế hÆ¡n
> Ä?á»? có cái mà phấn Ä?ấu.
> Cũng xin l�i toàn th� anh em nếu có quá
> l�i nhưng m�i ngư�i hãy xem lại toàn
> bá»? Ä?á»? Ä?ánh giá khách quan. Thằng có
> tật thì giật mình thôi.
> Hẹn gặp lại tất niên.
> 
> 
> 
> __________________________________________________
> Bạn Có Sử Dụng Yahoo! Không?
> M�t m�i vì thư rác?  Yahoo! Thư có chương
> trình bảo v� ch�ng thư rác hữu hi�u
> nhất trên mạng 
> http://vn.mail.yahoo.com 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: