[nn77] Re: Tin cuoi cung cua nam cu va dau tien cua nam moi

 • From: "Vu Duc Nhat" <nhatsvm@xxxxxxxxx>
 • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 12 Jan 2006 09:17:18 +0700

HÃhÃ, tÃi ÄÃ chuán bá tÃn Äáy Äá nhÆng chÆa ÄÆác dÃng.
TÃnh hÃnh cà phái lÃn lách tát niÃn tá bÃy giá khÃng nhá anh 
em? 
 ----- Original Message ----- 
 From: Hoang Tuan 
 To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, January 12, 2006 9:12 AM
 Subject: [nn77] Re: Tin cuoi cung cua nam cu va dau tien cua nam moi


 Hi
     Theo tÃi tÃn nhÆ Ãng ThÃnh hay Ãng Vinh nghe Äáu cáng và 
hÆi ÄÃn Ãng, nhÆ Ãng Hái B nghe mám mái hÆn, theo tÃi tÃn con 
gÃi mà há là Ngà Gia thà nÃn láy 4 tá cà thá kát háp cá 
Ãng ThÃnh và Ãng Hái B là , Ngà Gia Ngác Ninh. NhÆng mà mái ván 
Äá quyát Äánh là do Ãng ThÃnh cá.
     TÃi cà dá kián 1 tÃn con gÃi Äá Äát cho con gÃi tÃi, 
nhÆng khÃng ÄÆác dÃng, Ãng Vinh xem tham kháo Äát tÃn cho con 
gÃi Ãng : Nguyán Ná HoÃng Anh. Theo tÆáng sá là tÃn nhÆ váy 
cà nhiáu cÆ hái lÃm to lám Äáy.
     Ãng Nhát thà thá nÃo nhá, khÃng tháy thÃng tin gà 
cá???
 BÃn luán chÃt chÆi.


 thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
  hihihi
  Chuc mung ong Thanh nhe, con gai thi qua tuyet roi... nhung toi thay ong 
hoi bi thien lech ve dang vo day nhe, da lay Ninh trong BacNInh thi phai them 
chu Trau vao truoc chu... nhung toi de nghi chuyen thanh chu Chau va tam goi la 
Ngo Gia Chau Ninh 
  Thien y cua toi la nhu the, vay xin bac xem xet...


  On 1/3/06, Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote: 
   Toi, xin tran trong thong bao cung cac dong chi, sang nam se tro thanh bo 
cua mot be gai ten la Ngo Gia Ninh 

   Moi loi chuc mung xin gui ve dia chi Gzhivago@yahoo. com


------------------------------------------------------------------------------
 Yahoo! Photos ? Showcase holiday pictures in hardcover
 Photo Books. You design it and we?ll bind it!

Other related posts: