[nn77] Re: Tin cuoi cung cua nam cu va dau tien cua nam moi

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 2 Jan 2006 22:48:47 -0800 (PST)

Trá»?i Æ¡i, sản phẩm chÆ°a ra Ä?á»?i mà ông Ä?ã " Cầm Ä?èn chạy 
trư�c ô tô r�i"
 Dẫu sao cũng là 1 tin rất vui vì con trai tôi sẽ có thêm 1 sự 
lá»±a chá»?n... ke ke ke
  
 Hoàng Tuấn.

Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:
  Toi, xin tran trong thong bao cung cac dong chi, sang nam se tro thanh bo 
cua mot be gai ten la Ngo Gia Ninh
  
 Moi loi chuc mung xin gui ve dia chi Gzhivago@yahoo. com
 


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts: