[nn77] Tin cuoi cung cua nam cu va dau tien cua nam moi

  • From: Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 2 Jan 2006 22:44:01 -0800 (PST)

Toi, xin tran trong thong bao cung cac dong chi, sang nam se tro thanh bo cua 
mot be gai ten la Ngo Gia Ninh
   
  Moi loi chuc mung xin gui ve dia chi Gzhivago@yahoo. com

Other related posts: