[nn77] Re: Thu 7, CN ong nghi a?

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 4 Jul 2005 13:48:08 +0900

troi oi, sao ong cu phai lao tam kho tu vi may vu may dien tu the nhi....
Xin thong bao cho anh em mot tin sot deo...
Hien cong ty chung toi moi tim duoc mot nguon hang moi, dang dai giam
gia, loai nay duoc danh gia cao tren thi truong voi nhieu kieu dang
mau ma...
loai sieu mong 0.03mm - 0.01mm.
Loai ket hop DOT va gan xoan.
Loai dau phinh to.
loai chi co gan xoan.
va troi oi nhieu loai lam ma toi chua the thu nghiem het duoc.
Gia dac biet 15$ 3 hop moi hop 12 chiec (hang Nhat xin) dam bao chat
luong bao hang 3 nam.
Xin kinh bao rong rai cho khach hang duoc biet va dat hang.
Xin cam on.
hehehhe.
chuc khach hang suong.

Other related posts: