[nn77] Thong tin nong

 • From: Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 28 Jun 2005 18:23:44 -0700 (PDT)

Thang` Thanh` di nuoc ngoai` ma` kin the, chang thong
bao gi` cho anh em, hom nao` may` ve`. Ve` nho co qua`
day nhe. ko co thi` tao cat chim.


--- Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:

> Ong viet khong dau toi moi doc duoc
> 
> --- Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
> 
> > Mi򡬠𽵮g nhiꮠla̠v�VN ko du̮g 𽵲c, phaҩ
> > giaҩ maޮ Nh?an tro򮧠la̠no젣o젨ay ko.
> > Riꮧ ma칠𢬹 co젮hi� loa򩬠loa򩠤u̮g
ðª??> > cho vaÌ loaò© ¤uÌ®g ðª? baì®® Loaò© ¤uÌ®g
�cho
> > la̠nꬵ ma̹ 𣮧 ky젤u̮g di򣨠vu򠣵ҡ 1
> haÞ®g
> > na̯ 𢬹 noì ³eÞ cho ma̹ maì¹® Loaò© ®a̹ thiÌ?>
> � l㬭. Co̮ loa򩠰�ba쮠thi̠trong �>
phaÒ©
> > co젴heҠbaү ha̮h chi쮨 haޮg (cu̮g s?MEI),
> > phu򠫩겮 𩠫ḙ � �nh???> ngoa̩.
> > Ca쩠na̹ phaҩ xem c� thⲮ. Chu젣? cho A
> > nheì®?> > 
> > Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> wrote:Thang
> nay
> > lao qua, ai la em cua may chu! Hom nay tao
> > moi di duoc, o ben nay thu 7 chu nhat no dong cu
> > hang,
> > chang co thang ma nao ban hang ca. Nhung xem dai
> tan
> > so the nao, ve VN khong dung duoc thi bo me
> > 
> > --- Cao Minh Hai wrote:
> > 
> > > Cai vu tao nho may the nao roi Thanh oi? Tao
> mo't
> > > qua
> > > roi, nhanh ho tao cai.
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > >
> >
> ____________________________________________________
> > > 
> > > Yahoo! Sports 
> > > Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy
> > Football
> > > 
> > > http://football.fantasysports.yahoo.com
> > > 
> > > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> >       
> > ---------------------------------
> > Yahoo! Sports
> > Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy
> Football
> 
> 
>         
__________________________________ 
Discover Yahoo! 
Have fun online with music videos, cool games, IM and more. Check it out! 
http://discover.yahoo.com/online.html

Other related posts:

 • » [nn77] Thong tin nong