[nn77] Thang Quynh Quy

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 16 Nov 2007 01:34:26 -0800 (PST)

Mịa cái thằng Quỳnh Quý. Mọi người nhận được thư mà tui chẳng biết gì. Reply 
lại cũng ko nhận được luôn. Đúng lúc đang cần liên lạc với anh em. Sửa ngay đi 
thằng con nhà Quý.


      ________________________________________________________ 
Bond hay Bourne. Ai thật sự là chàng đào hoa? Khám phá tại Yahoo! Hỏi & Đáp
http://vn.answers.yahoo.com

Other related posts:

  • » [nn77] Thang Quynh Quy