[nn77] Re: Nhậu Ä?ê..ê..ê...........

 • From: Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 1 Jan 2006 19:05:09 -0800 (PST)

Chac mung 4-5/1 khong duoc roi, Ca hoi xem bo tri ngay 7/1 thi ngon hon.
 Cho hoi am cac dong chi

Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:
  Hỡi các anh em Ä?á»?ng chí. NÄ?m con gà Ä?ã qua, nÄ?m con chó lại 
tá»?i, khép lại 1 nÄ?m gà thật là chó. Cái sao Thá»? Tú vá»?i bá»?n 
Ä?àn ông 77 thật ko có gì chó hÆ¡n. Sang nÄ?m là 1 nÄ?m tuyá»?t vá»?i 
cho viá»?c làm Ä?n. Ä?á»? tiá»?n Ä?Æ°a 1 nÄ?m chó chết, Ä?ón nhận 1 nÄ?m 
chó s�ng, tôi mu�n chúng ta tụ tập làm 1 bữa g�i là tất 
niên cÅ©ng Ä?ược. Khoảng mùng 4-5/1 tôi ra HN, và á»? lại khoảng 3 
ngày. Má»?i ngÆ°á»?i thu xếp Ä?ược thá»?i gian thì liên há»? vá»?i nhau 
cái nhé. Tôi á»? xa chắc ko chủ trì Ä?ược, Ä?á»?ng chí nào rảnh 
và Ä?ang á»? HN Ä?ứng ra cái. Mong reply của các Ä?á»?ng chí.


 __________________________________________________
Bạn Có Sử Dụng Yahoo! Không?
M�t m�i vì thư rác? Yahoo! Thư có chương trình bảo v� ch�ng 
thư rác hữu hi�u nhất trên mạng 
http://vn.mail.yahoo.com 
 


        
---------------------------------
Yahoo! Shopping
 Find Great Deals on Holiday Gifts at Yahoo! Shopping 

Other related posts: