[nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: "Mr. Quynh" <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Feb 2009 00:00:01 +0700

Đọc mai ông Thịnh viết, định giới thiệu ông với mấy thằng bạn tôi để lập hội
“Chỉ chung thuỷ với gái 20”, nhưng khác là chúng nó ào ào, đếu đứa nào ngại
gì cả… hé hé….

 

 

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On
Behalf Of vns-vuduythinh
Sent: Tuesday, February 10, 2009 1:48 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: Moi du dam cuoi !

 

Nghe các ông nói vui thế, mỗi tội tôi lại vừa chia tay em yêu, ông nào có
mối dắt cho tôi với nhé, càng trẻ càng tốt hehe.

 

--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx

Other related posts: