[nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: Quỳnh Nguyễn <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Feb 2009 23:51:07 +0700

Hihi,

Lâu lâu mới có được một cái thớt (thread) xôm tụ thế này, anh chị em bàn tán
nhiều thì mới máu chứ...

Dừng lại, sau không có thớt nào hay nữa lại để mốc ra thì buồn chết
được.....Vào 21:32 Ngày 10 tháng 2 năm 2009, Ha Nguyen <ha2327@xxxxxxxxx> đã viết:

> Xin cac bo. "Bo tuc giao duc" thi lam voi nhau nhe, dung reply cho ca
> nhom... Met qua!!!!!!
>

Other related posts: