[nn77] Re: Lam sao de xu ly duoc Windows

  • From: Cao Minh Hải <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: "nn-77@xxxxxxxxxxxxx" <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 2 Mar 2009 01:59:26 -0800 (PST)

Hôm nào làm lại con vaio giống như con compaq hộ tao nhé

Sent from my iPhone

On 2 Mar 2009, at 01:24, Quỳnh Nguyễn <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:

Hi,

Theo yêu cầu của Tuấn "khoèo", tui gửi anh em cái file "Giết cái kích hoạt sản 
phẩm của Uyn-đầu-Ếch-sờ-Pi".

Cái này có tác dụng như sau: Sau khi cài bản WindowsXP xịn, nó sẽ yêu cầu đăng 
ký và kích hoạt sản phẩm với Microsoft, nhưng không thể làm thế được vì nó vốn 
là từ CD của một cái máy tính khác, do vậy mình cần phải bỏ cái phần kích hoạt 
này đi, cái tool tôi gửi là làm việc này. Và sau khi bỏ phần kích hoạt, có thể 
update ngon lành từ Microsoft.com được.

Download tại đây: http://mega.1280.com/file/MBBYEI/

Chú ý: 
Chỉ làm việc với Windows XP - Services Pack 1/2 (cái SP3 mới nhất thì chịu).
Nhớ dừng cách chương trình chống virus lại trước khi mở file .ZIP (vì các 
chương trình này nó coi cái thứ này là hack-tool).

Chúc vui nhá.      Thiết kế ngay một Pingbox độc đáo cho riêng bạn! Tạo một nơi để chat trên 
blog là chuyện nhỏ. http://vn.messenger.yahoo.com/pingbox/

Other related posts: