[nn77] Lam sao de xu ly duoc Windows

  • From: Quỳnh Nguyễn <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 2 Mar 2009 16:24:08 +0700

Hi,

Theo yêu cầu của Tuấn "khoèo", tui gửi anh em cái file "Giết cái kích hoạt
sản phẩm của Uyn-đầu-Ếch-sờ-Pi".

Cái này có tác dụng như sau: Sau khi cài bản WindowsXP xịn, nó sẽ yêu cầu
đăng ký và kích hoạt sản phẩm với Microsoft, nhưng không thể làm thế được vì
nó vốn là từ CD của một cái máy tính khác, do vậy mình cần phải bỏ cái phần
kích hoạt này đi, cái tool tôi gửi là làm việc này. Và sau khi bỏ phần kích
hoạt, có thể update ngon lành từ Microsoft.com được.

Download tại đây: http://mega.1280.com/file/MBBYEI/

Chú ý:

   - Chỉ làm việc với Windows XP - Services Pack 1/2 (cái SP3 mới nhất thì
   chịu).
   - Nhớ dừng cách chương trình chống virus lại trước khi mở file .ZIP (vì
   các chương trình này nó coi cái thứ này là hack-tool).


Chúc vui nhá.

Other related posts: