[nn77] Re: Lai chuyen GAI

 • From: Hong Hai <honghaivib@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 5 Jul 2005 00:05:11 -0700 (PDT)

Chuyen tien Quoc Te khong nhanh dau! Nhieu khi phai mat den ca 2 tuan day! Tuy 
tung ngan hang va quan he giua cac Ngan hang! Day la chua ke cac vi khai sai 
thong tin no tra ve nuoc thi con long vong nua!
 

        
---------------------------------
Yahoo! Sports
 Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football

Other related posts: